Mércores 20 Setembro

Horario de eventos provisional, suxeito a cambios:

MÉRCORES 20 SETEMBRO

Hora Inicio Hola Final Grupo Atletas/Categoria Actividade Localización
17:00 20:00 Todos/Eventos Paralelos Expo, Fan Zone e Información do Evento Alameda